a

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium natus error sit omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

@2018. Select Theme All Rights Reserved.

top

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

  /  POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Când vizitezi site-ul misoarchitects.ro, când ne contactezi pentru o cerere de ofertă sau când apelezi la serviciile noastre, ne incredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să iți arate ce date prelucrăm, de ce le prelucram și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienti de faptul că informațiile tale personale iți apartin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță. Nu oferim informații unor părti terțe fără a te informa.  Prin navigarea pe site-ul misoarchitects.ro sau prin contactarea noastră și/sau înscrierea la newsletter, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.


DEFINIȚII TERMENI

misoarchitects.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al Miso Arch Studio SRL. Site-ul este deținut și administrat de Miso Arch Studio SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Bd Ferdinand,
nr 17, parter, ap. 3, având CIF 39065048, denumit în continuare „MisoArchitects”.

Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), MisoArchitects este operator de date cu caracter personal.

„GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” înseamna orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizata”);

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

MisoArchitects poate schimba această Politica de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site si/sau notificare pe e-mail.


ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebari sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să iți exerciti drepturile legale în legatură cu datele pe care le detinem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poti scrie la adresa de e-mail: office@misoarchitects.ro.


CE INFORMAȚII COLECTĂM?

1. Informații pe care ni le furnizezi voluntar
Când utilizezi formularele de cerere de ofertă de pe site, cand ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai in mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon.
Când te abonezi la newsletter ne dai în mod voluntar adresa de email pentru a fi folosită în scopul trimiterii de mesaje marketing.
Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în conditii de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți.

2. Informații pe care le colectțm automat
Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul www.misoarchitects.ro. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Poti vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare această pagină.


CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor masuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțămantul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțămantul. Odata cu accesarea site-ului, iti dai in mod valabil consimțămantul asupra prelucrarii.


ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE?

• pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
• pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
• pentru a ne apara împotriva atacurilor cibernetice;
• pentru activitați de marketing, însa numai în situația în care ți-ai dat consimțămantul în prealabil;
• pentru a trimite invitații la diverse evenimente pe care le initiem;
• pentru a oferi și imbunătății serviciile pe care le oferim;

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;


CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.


CUI DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE TALE?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părti, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Totuși, este posibil să dezvaluim informatiile tale catre urmatoarele entităti:

• Furnizori de servicii. Putem dezvălui informatiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entitați sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protectie a datelor cu caracter personal. Aceste entitați au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii;
• Instanțe de judecată, parchete sau alte autoritați publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);
• Altor parți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvaluire.


TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, iți vom prezenta garanțiile aferente și iți vom solicita consimțământul.


CARE SUNT DREPTURILE TALE?

• Dreptul de retragere a consimțământului;
În sițuatia în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, iți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@misoarchitects.ro cu subiectul „retragere consimțământ”.
• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autoritați de supraveghere;
• Dreptul de a te adresa justitiei;
• Dreptul de acces;
Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.
• Dreptul la rectificare;
Ai dreptul de a obține de la noi, fără întarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținandu-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.
• Dreptul la restricționarea prelucrarii;
Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizarii lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanță;
(d) te-ai opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.
• Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul in care:
(a) prelucrarea se bazeaza pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o masură semnificativă
Nu ai acest drept în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertaților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la baza consimțământul tău explicit.


CUM ITI EXERCIȚI DREPTURILE

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail office@misoarchitects.ro


TE RUGĂM SĂ REȚII URMĂTOARELE:

• Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitarii în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
• Resțrictionarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu iți putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozitiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
• Imposibilitatea de a te indentifica.

În unele cazuri, este posibil să nu putem cauta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care ii furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser.
În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în masură să ne conformam solicitarii tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.


CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci cand vizitați site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații detinătorilor site-ului. Pentru a vizualiza politica de cookie-uri, vă rog accesați link-ul acesta.


CUM UTILIZĂM COOKIE-URILE?

Site-ul misoarchitects.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise catre Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisa către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terțăparte prelucrează informațiile în numele Google.
În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.
Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Site-ul misoarchitects.ro utilizează Facebook Pixel, un serviciu de analiză web furnizat de Facebook care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. În acest scop, Pacebook Pixel utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o forma anonima – sunt transmise catre Facebook și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisa către Facebook, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legata de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Facebook declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Facebook poate transfera informațiile colectate de Facebook Pixel către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Facebook.
În conformitate cu condițiile de utilizare ale Facebook Pixel, Facebook nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Facebook.

Un alt serviciu care foloseste cookie-uri este cel de Live Chat. Daca doresti sa iei legatura cu noi prin Live Chat, în condițiile în care serviciu este activ pe site, serviciul va utiliza un cookie pentru te identifica dupa nume, email si adresă IP.


CUM POT FI CONTROLATE COOKIE-URILE

Puteți controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriți. Puteti șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteți configura majoritatea browserelor să impiedice plasarea acestora.

Totul despre cookies


GESTIONAREA COOKIE-URILOR ÎN BROWSERUL DUMNEAVOASTRĂ

Majoritatea browserelor vă permit:
• să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeti în mod individual
• să blocați cookie-uri ale unor terțe parți
• să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri
• să blocați setarea tuturor cookie-urilor
• să ștergeți toate cookie-urile atunci când inchideti browserul

Dacă opțati pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocați complet cookie-urile atunci când utilizați site-ul misoarchitects.ro.